Sponsored Links

Monday, August 29, 2016

2016 Little Hmong International Princess

Cov ntxhais hauv qab no yog muaj hnub nyoog pib 8 xyoo txog 12 xyoo tuaj mus sib tw kom yeej tus ntxhais nkauj ntsuab 2016 Little Hmong International Princess.Sunday, August 21, 2016

Hmoob 8 leej ntxhais npaj yuav mus sib tw ntxhais nkauj ntsuab (Miss Hmong Wisconsin Teen) rau lub 09/3-4/2016

Cov duab hauv qab no yog Hmoob 8 leej ntxhais tseem tab tom npaj yuav mus sib tw ntxhais nkauj ntsuab rau lub 9 hli tim 3 thiab 4 xyoo 2016 nyob rau ntawm lub koob tsheej Hmong National Labor Day Festival nyob rau nroog Oshkosh, Wisconsin.

Cov ntxhais ntawm 8 leej no thov caw ib tshoom niam txiv kwv tij neej tsa nrog rau cov phooj ywg sawv daws tuaj mus koom thiab txhawb lawv rau lub 9 hli ntuj hnub tim 3 txog 4 xyoo 2016 nyob rau ntawm Hmong National Labor Day lub koob tsheej nyob rau nroog Oshkosh, Wisconsin.

Monday, August 8, 2016

Duab yees ntawm Hmoob cov teb nyob qaum teb nroog Milwaukee

Kuv tau mus ncig txog ntawm Hmoob cov teb cog zaub, pob kws, kua txob, paj, thiab lwm yam nyob rau sab qaum teb ntawm nroog Milwaukee.  Pom tau tias peb Hmoob tsis hais nyob rau lub teb chaws twg, sawv daws yeej tseem quag kawg rau sab ua teb.

Cov duab hauv qab no yees siv kuv lub xov tooj ntawm tes SAMSUNG GALAXY 6S EDGE PLUS.


Friday, August 5, 2016

Yeej thoj nam tawg rog Vib Nais ziag no

Tau ntau lub xyoo dhau los uas muaj Hmoob khaiv tawm ua neeg thoj nam tawg rog tuaj mus nyob rau lub zos yeej thoj nam tawg rog Vinai coob tshaj li ntawm 50,000 tawm leej.  Ziag no zoo li cas lawm?  Saib cov duab hauv nov.

Yog koj tau nyob lub zos yeej thoj nam tawg rog no los koj puas tseem nco tau tej chaws thiab?

Qub zos yeej thoj nam tawg rog Vib Nais nyob rau sab hnub tuaj qaum teb teb chaws thaib.