Sponsored Links

Thursday, November 15, 2018

2018-19 Georgia Hmoob Peb Caug - Georgia Hmong New Year Celebration

The Hmong community in Georgia held their 2018-19 New Year Celebration on November 10-11, 2018.  Below are some of the photos pulled from Suab Hmong News Special Coverage by Kangyee Vang.

Hmoob nyob lub xeev Georgia muaj noj peb caug 2018-19 rau lub 11 hli tim 10 txog 11 xyoo 2018.

Friday, November 2, 2018

2018 Fall season in America - Caij nplooj ntoos zeeg nyob teb chaws meskas

Cov duab hauv qab no yog yees nyob rau lub 11 hli tim 2 xyoo 2018 nyob rau nroog Milwaukee, Wisconsin.  Yog lub caij nplooj ntoos zeeg nyob rau teb chaws meskas.

Koob yees duab siv PANASONIC GH5 nrog rau ntau lub lenses: Canon 50mm, Sigma 30mm,, Panasonic 12-60mm, thiab Tokina 11-16mm.