Sponsored Links

Friday, November 2, 2018

2018 Fall season in America - Caij nplooj ntoos zeeg nyob teb chaws meskas

Cov duab hauv qab no yog yees nyob rau lub 11 hli tim 2 xyoo 2018 nyob rau nroog Milwaukee, Wisconsin.  Yog lub caij nplooj ntoos zeeg nyob rau teb chaws meskas.

Koob yees duab siv PANASONIC GH5 nrog rau ntau lub lenses: Canon 50mm, Sigma 30mm,, Panasonic 12-60mm, thiab Tokina 11-16mm.


Saturday, October 20, 2018

SGU NATIONAL MONUMENT DEDICATION CEREMONY at Middle town, CT on 10/13/2018.

Hauv qab no yog duab yees nyob rau ntawm cov qub tub rog Hmoob thiab Los Tsuas hu tias SGU lub koom tsheej zoo saib txais tos lub dav hlau ua kev zwm nco txog lawv lub txiaj ntsim yav tas dhau los lawv tau pab meskas CIA ua tsov rog nyob teb chaws los tsuas.
Friday, September 7, 2018

Duab yees los ntawm 2018 Hmong National Labor Day Festival

Cov duab hauv qab no yees los ntawm 2018 Hmong National Labor Day Festival nyob rau lub nroog Oshkosh, WI lub 9 hli ntuj tim 1 txog 2 xyoo 2018.