Sponsored Links

Thursday, November 5, 2015

Suab Hmong Celebrated 40 Years Hmong in America at 2015-16 NW Arkansas Hmong New Year

More than 15 Hmong singers participated the Suab Hmong 40 Years Hmong in America on October 31, 2015 at the 2015-16 NW Arkansas Hmong New Year Celebration in Bentonville, Arkansas.  Special thanks to all the participated Hmong singers.  Let's make 2015 the year to remember our parents sacrificed to take all of us here in America today.  Below are photos taken from the event.  Full coverage of the Suab Hmong 40 Years Hmong in America show will be broadcasted on the Suab Hmong News Channel soon.
 
Muaj coob tshaj li ntawm 15 tus tub ntxhais hu yam suab tuaj koom Suab Hmoob qhov laj txheej nco txog 40 xyoo Hmoob tuaj nyob meskas teb chaws nyob rau ntawm Hmoob Arkansas lub peb caug nyob rau lub nroog Bentonville xeev Arkansas hauv teb chaws meskas.  Peb Suab Hmoob zoo siab thiab ua tsaug ntau ntau rau cov tub ntxhais tau tuaj koom hu yas suab ua kev nco txog ntawm 40 xyoo Hmoob tau tuaj nyob rau meskas.  Cia xyoo 2015 yog xyoo rau peb txhua leej nco txog lub txiaj ntsim ntawm peb cov ua niam ua txiv tau muab lawv lub dag zog coj peb tuaj nyob rau lub teb chaws vam meej uas yog teb chaw meskas.  Ua tsaug rau sawv daws.  Hauv qab no yog duab yees los ntawm lub koob tsheej.  Peb yuav tso qhov laj txheej no nyob rau ntawm Suab Hmong News Channel tsis ntev tom ntej no.
 
Richard Vamlwm Vaj thiab Victor M. Vaj tab tom hais xov xwm.

 Suab Hmong 40 Years Hmong in American Show.

  Suab Hmong 40 Years Hmong in American Show.

  Suab Hmong 40 Years Hmong in American Show.

  Suab Hmong 40 Years Hmong in American Show.

  Suab Hmong 40 Years Hmong in American Show.


Neng Xiong and Victor M. Vaj hosted the Suab Hmong 40 Years Hmong in America show on October 31, 2015.

Contact us:  email: info@shrdo.com.

No comments:

Post a Comment