Sponsored Links

Friday, June 17, 2016

Duab Paj Yeeb yees los ntawm lub SONY XDCAM Camcorder PXW-X70 siv 4K 100Mbps - 06/17/2016

Cov duab hauv qab no yog yees los ntawm kuv lub SONY XDCAM Camcorder PXW-X70 siv 4K 100Mbps.  Lub Camcorder no yees tsis tau duab li cov koob yees duab.  Cov duab nej pom no yog muab los ntawm cov video yees tawm los xwb.  Cov duab no yog yees lub 06/17/2016.

Cov duab paj yeeb no tsis yog yeeb tiag yog paj yeeb cog saib ua paj xwb.  Nyob rau teb chaws meskas, muaj cov paj yeej cog saib ua paj no tom tej khw rau sawv daws cog saib kom zoo nkauj.

Note.  These are not opium.  They are flowers only.  They are available at store for people to plant for flower during the summer time.

The following flowers are taken directly from my SONY XDCAM Camcorder PXW-X70 using 4K 100Mbps.  This particular camcorder cannot take photo.  These photos are taken directly from video freeze frame.
If you should have any questions, contact me at info@shrdo.com.


Sunday, June 5, 2016

Saib duab paj, xyoob, ntoo nyob sab teb chaws nplog thiab thaib yees nyob rau lub 06/03/2016

Cov duab hauv qab no yees nyob rau lub 06/03/2016... yog ib cov paj, xyoob, thiab ntoo nyob rau teb chaws thaib thiab nplog...

Muaj coob tus phooj ywg xav paub tias kuv siv lub koob yees duab li cas thiab kev siv ntawm lub lens ho zoo li cas... yog li nyob hauv qab ntawm txhua daim duab kuv tau sau me ntsis txog ntawm lub koob yees duab, lub lens, thiab kev siv me ntsis.   Nco ntsoov tias cov kev siv ntawm koj lub koob yees duab yuav tsis zoo sib thooj li kuv lub thiab...

 Tseem tab tom yees duab paj... Daim duab no yog siv lub xov tooj ntawm tes SAMSUNG 6S EDGE PLUS.

  Hnub no tshav ntuj nyob tau kho siab kawg....  Daim duab no yog siv lub xov tooj ntawm tes SAMSUNG 6S EDGE PLUS.

 Tseem tab tom yees duab yus tus kheej... :)  Daim duab no yog siv lub xov tooj ntawm tes SAMSUNG 6S EDGE PLUS.

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/4

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/2.8

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/4.5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/4

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/2.8

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/2.8

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/4

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/2.8

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/4

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.2

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.2

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.2

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/2.8

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/5

Xav thiab cia siab tias nej yuav pab nyiam cov paj, xyoob, thiab ntoo nyob rau sab nplog thiab thaib no thiab...