Sponsored Links

Sunday, June 5, 2016

Saib duab paj, xyoob, ntoo nyob sab teb chaws nplog thiab thaib yees nyob rau lub 06/03/2016

Cov duab hauv qab no yees nyob rau lub 06/03/2016... yog ib cov paj, xyoob, thiab ntoo nyob rau teb chaws thaib thiab nplog...

Muaj coob tus phooj ywg xav paub tias kuv siv lub koob yees duab li cas thiab kev siv ntawm lub lens ho zoo li cas... yog li nyob hauv qab ntawm txhua daim duab kuv tau sau me ntsis txog ntawm lub koob yees duab, lub lens, thiab kev siv me ntsis.   Nco ntsoov tias cov kev siv ntawm koj lub koob yees duab yuav tsis zoo sib thooj li kuv lub thiab...

 Tseem tab tom yees duab paj... Daim duab no yog siv lub xov tooj ntawm tes SAMSUNG 6S EDGE PLUS.

  Hnub no tshav ntuj nyob tau kho siab kawg....  Daim duab no yog siv lub xov tooj ntawm tes SAMSUNG 6S EDGE PLUS.

 Tseem tab tom yees duab yus tus kheej... :)  Daim duab no yog siv lub xov tooj ntawm tes SAMSUNG 6S EDGE PLUS.

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/4

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/2.8

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/4.5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/4

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/2.8

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/2.8

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/4

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/2.8

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/4

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.2

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.2

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.2

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/2.8

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/3.5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/5

Siv CANON 7D, LENS SIGMA 50mm, f/4, ISO-100, No flash, Focal Lenght 50mm, F-stop f/5

Xav thiab cia siab tias nej yuav pab nyiam cov paj, xyoob, thiab ntoo nyob rau sab nplog thiab thaib no thiab...


No comments:

Post a Comment