Sponsored Links

Thursday, November 5, 2015

Fly over photos of the 2015-16 NW Arkansas Hmong New Year on October 31, 2015

I, Richard Wanglue Vang, and Kangyee Vang flew by this Helicopter over the 2015-16 NW Arkansas Hmong New Year Celebration on October 31, 2015 to shoot video and taken photos from above.
 
Kuv, Richard Vamlwm Vaj, thiab Nkaj Yig Vaj, wb ya lub dav hlau no mus yees duab tig rov los rau ntawm 2015-16 Hmoob Arkansas lub peb caug nyob rau hnub 10/31/2015.
 
Richard Wanglue Vang was shooting video from the open window and Kangyee Vang was in the back inside the Helicopter - 10/31/2015.

Richard Wanglue Vang was shooting video from the open window and Kangyee Vang was in the back inside the Helicopter - 10/31/2015.

Richard Wanglue Vang was shooting video from the open window and Kangyee Vang was in the back inside the Helicopter - 10/31/2015.

Richard Wanglue Vang was shooting video from the open window and Kangyee Vang was in the back inside the Helicopter - 10/31/2015.

Richard Wanglue Vang was shooting video from the open window and Kangyee Vang was in the back inside the Helicopter - 10/31/2015.

Photo of the NW Arkansas Hmong New Year Celebration by Richard Wanglue Vang - 10/31/2015.

 Photo of the NW Arkansas Hmong New Year Celebration by Richard Wanglue Vang - 10/31/2015.

 Photo of the NW Arkansas Hmong New Year Celebration by Richard Wanglue Vang - 10/31/2015.

 Photo of the NW Arkansas Hmong New Year Celebration by Richard Wanglue Vang - 10/31/2015.

Photo of the NW Arkansas Hmong New Year Celebration by Richard Wanglue Vang - 10/31/2015.

Full video coverage is coming up on the Suab Hmong News Channel.

No comments:

Post a Comment