Sponsored Links

Sunday, August 21, 2016

Hmoob 8 leej ntxhais npaj yuav mus sib tw ntxhais nkauj ntsuab (Miss Hmong Wisconsin Teen) rau lub 09/3-4/2016

Cov duab hauv qab no yog Hmoob 8 leej ntxhais tseem tab tom npaj yuav mus sib tw ntxhais nkauj ntsuab rau lub 9 hli tim 3 thiab 4 xyoo 2016 nyob rau ntawm lub koob tsheej Hmong National Labor Day Festival nyob rau nroog Oshkosh, Wisconsin.

Cov ntxhais ntawm 8 leej no thov caw ib tshoom niam txiv kwv tij neej tsa nrog rau cov phooj ywg sawv daws tuaj mus koom thiab txhawb lawv rau lub 9 hli ntuj hnub tim 3 txog 4 xyoo 2016 nyob rau ntawm Hmong National Labor Day lub koob tsheej nyob rau nroog Oshkosh, Wisconsin.

No comments:

Post a Comment