Sponsored Links

Monday, August 8, 2016

Duab yees ntawm Hmoob cov teb nyob qaum teb nroog Milwaukee

Kuv tau mus ncig txog ntawm Hmoob cov teb cog zaub, pob kws, kua txob, paj, thiab lwm yam nyob rau sab qaum teb ntawm nroog Milwaukee.  Pom tau tias peb Hmoob tsis hais nyob rau lub teb chaws twg, sawv daws yeej tseem quag kawg rau sab ua teb.

Cov duab hauv qab no yees siv kuv lub xov tooj ntawm tes SAMSUNG GALAXY 6S EDGE PLUS.


No comments:

Post a Comment