Sponsored Links

Wednesday, April 22, 2015

Lawv hais tias tus tsiaj no yog PHIM KOOS KOI...

 
Raws li ib qhov xov xwm Thaib hais mas tus tsiaj no yog PHIM KOOS KOI.  Nej sawv daws cov nyiam mus tuam tsiaj hav zoov xwm li nyob rau sab teb chaws nplog, teb chaws thaib, thiab teb chaws nyab laj ne nej saib tus tsiaj no puas yog PHIM KOOS KOI li xov xwm Thaib tau teev tseg?
 
Tus tsiaj no yog pom nyob tom hav zoov no tshe yuav txaus ntshai heev thiab vim nws muaj ntsis zoo li cov dab uas lawv ua tso tawm hauv movie.
 
Yog nej leej twg paub ho qhia kom peb sawv daws thiaj li paub.
 
 
 


5 comments: