Sponsored Links

Saturday, June 6, 2015

Yees duab paj tawg rau lub caij nplooj ntoo hlav 2015

Lub caij no twb yuav txog rau lub caij ntuj sov nyob rau teb chaws meskas rau xyoo 2015 no lawm.... Lub caij no tej suam nyob rau teb chaws meskas muaj paj tawg tau zoo nkauj kawg.  Ntawm thaj chaws no yog ib thaj chaws paj tawg tau zoo nkauj heev.  Kuv muab kuv lub koom yees duab mus kev (Camcorder) yees ib cov duab paj rau nej sawv daws tau saib.  Hnub kuv yees  no yog lub 06/06/2015.
Nyem ntawm no mus saib tau qhov video kuv yees txog cov paj zoo nkauj no: Siab duab yees mus kev (Video) txog paj tawg zoo nkauj

 
 
Yog koj muaj lus nug dab tsis txog ntawm sab no, koj sau ntawv tau rau kuv rau ntawm info@shrdo.com.
 
 

No comments:

Post a Comment