Sponsored Links

Friday, June 12, 2015

40 XYOO HMOOB LUB NEEJ NYOB MESKAS: Saib duab yav tas los - Cov 1

Kuv tau tsim Suab Hmoob pib xyoo 2000 los.  Kuv tau ntsib coob tus Hmoob nyob txhua theem nres ntawm peb tsev neeg Hmoob.  Nyob rau hauv qab no yog ib feem ntawm Hmoob cov kuv tau ntsib los.  Tso rau nej sawv daws tau saib ua chaws nco thiab tshua txog lawv sawv daws rau 40 xyoo ntawm Hmoob tau tuaj pib lub neej nyob rau teb chaws Meskas pib xyoo 1975 txog 2015.
 DAIM DUAB no yog lub caij kuv tseem tab tom hais xov tooj cua nyob rau ntawm xov tooj cua 91.7FM nyob rau hauv nroog Milwaukee xeev Wisconsin.

DAIM DUAB NO yog lub caij kuv mus saib Xov Tooj Cua nyob nroog Tsheej Maim hauv teb chaws Thaib.  Ntawm no yog lawv ib chav kaw lus.

DAIM DUAB NO yog lub caij kuv thiaj Victor wb mus nrog Zoov Khab sib thaum lub caij Zoov Khab taug kev ntawm xeev Minnesota mus rau Washington DC.  Ntawm no yog nws tau taug kev tuaj txog ib lub zos tsav tsheb tawm ntawm nroog Milwaukee mus li 2 teev ntau.

DAIM DUAB NO yog tab tom nrog Mab Sua Lis sib tham txog nws li kev hu nkauj nyob rau ntawm Hmoob Arkansas lub tsiab peb caug lub caij Mab Sua Lis nyuam qhuav tuaj txog tsis ntev rau hauv teb chaws meskas.

DAIM DUA NO yog tseem tab tom nrog Ntsuab Bis Xyooj sib tham txog nws kev yuav mus sib tw ua ib tug State Assembly nyob rau hauv xeev Wisconsin.  Ntsuab Bis Xyooj tau ncaim peb sawv daws mus yam tsis muaj hnub rov qab los lawm.  Nws yog Hmoob thawj thawj tus los khiav yeej ua ib tug City Council nyob rau lub nroog EauClaire hauv xeev Wisconsin ntawm peb tsev neeg Hmoob.

DAIM DUAB NO yog tseem tab tom nrog Dr. Stephen Vaj sib tham txog nws kev khiav hauj lwm pab txog peb tsev neeg Hmoob tshwj xeeb yog cov tau raug kev txom nyem nyob rau teb chaws nplog rau lub caij dhau los.

Tig los saib ntxiv duab yuav tso rau sawv daws saib rau xyoo 2015 uas yog tim nkaus 40 xyoo ntawm Hmoob lub neej nyob meskas. 

No comments:

Post a Comment