Sponsored Links

Sunday, May 10, 2015

Kev tshwm sim keeb kwm 40 Xyoo Hmoob tuaj nyob rau teb chaws meskas

40 xyoo tim nkaus rau xyoo 2015 no lawm uas peb Hmoob tau tuaj pib lub neej tshiab nyob rau teb chaws meskas thiab lwm lub teb chaws tom qab thaum Hmoob tau poob teb chaws.  Suab Hmoob Xov Xwm, peb tab tom nrog qee tus ntawm cov neeg tseem ceeb sawv cev ntawm tej qhov chaws muaj nqi hauv peb tsev neeg sib tham yees duab mus kev ua keeb kwm khaws tseg rau peb Hmoob lub neej pem suab nyob rau txhua qhov chaws nyob rau hauv teb chaws meskas.  Cov keeb kwm duab yees mus kev no yuav tso tawm rau sawv daws saib ua kev tig ntsia 40 xyoo dhau los ntawm peb Hmoob lub neej nyob meskas thiab keev kwm ua ntej ntawm 40 xyoo ua kev nco txog peb Hmoob cov thawj coj uas muaj lub siab txhawb thiab pab peb haiv neeg Hmoob peb thiaj zoo li hnub no.

Kev sib tham nrog rau Dr. Lis Pov Xyooj txog keeb kwm Hmoob thiab ntawm kev tshawb fawb txog keeb kwm Hmoob nyob rau nroog St. Paul, MN lub 5/9/2015.

Kev sib tham nrog rau Dr. Lis Pov Xyooj txog keeb kwm Hmoob thiab ntawm kev tshawb fawb txog keeb kwm Hmoob nyob rau nroog St. Paul, MN lub 5/9/2015.

Kev sib tham nrog rau Dr. Yaj Daus txog nws lub neej kev kawm nyob nplog teb, fab kis teb, thiab meskas teb nrog rau tej feem ntawm cov lus uas sawv daws xav paub txog kev politic me ntsis nyob rau nroog St. Paul, MN lub 05/02/2015.

Kev sib tham nrog rau Dr. Yaj Daus txog nws lub neej kev kawm nyob nplog teb, fab kis teb, thiab meskas teb nrog rau tej feem ntawm cov lus uas sawv daws xav paub txog kev politic me ntsis nyob rau nroog St. Paul, MN lub 05/02/2015.

Nrog Captain Lis Ntxhees sib tham txog keeb kwm kev ua tsov rog nyob rau sab qaum teb teb chaws nplog yav tas dhauy los nyob rau nroog De Moines xeev IOWA lub 04/12/2015.

 Nrog Captain Lis Ntxhees sib tham txog keeb kwm kev ua tsov rog nyob rau sab qaum teb teb chaws nplog yav tas dhauy los nyob rau nroog De Moines xeev IOWA lub 04/12/2015.

Nrog Nyiaj Ntxawg Vaj sib tham txog Hmoob lub neej nyob nroog Milwaukee thiab xeev Wisconsin.

 Nrog Maiv Zoov Vwj sib tham txog ntawm nws tus kheej thiab Hmoob lub neej tuaj rau teb chaws meskas uas nws tau muaj kev cuam tshua pab peb Hmoob.Peb tseem nyuam qhuav pib xwb tseem tshuav coob tus txog rau sab kev lom zem (entertainment), coj noj coj ua (leadership), thiab coob cov pab pawg uas tseem tab tom npaj nrog lawv sib tham. 

Yog koj muaj keeb kwm txog Hmoob zoo es koj xav kom peb Suab Hmoob tuaj nrog koj tham thiab muab yees khaws tseg rau peb haiv neeg Hmoob tau paub rau lub neej pem suab, koj sau ntawv tau rau peb rau tus email no: info@shrdo.com

Peb yuav tso cov keeb kwm tig saib tom qab thiab ua ntej 40 xyoo ntawm Hmoob lub neej nyob rau ntawm Suab Hmoob Xov Xwm Tshooj TV nyob rau Youtube pib lub 5 hli nrab mus txog lub 12 hli kawg rau xyoo 2015 no. 

No comments:

Post a Comment