Sponsored Links

Monday, February 19, 2018

Paj Dauj Cas Pas (Dok Champa) nyob teb chaws nplog

Lub caij kuv ncig nyob rau nroog Vias Cas hauv teb chaws nplog, cov paj Dauj Cas Pas no tseem tab tom tawg zoo nkauj kawg... Cov duab paj no siv lub koob yees duab PANASONIC GH5.

During my time traveling in Laos, Cham Pa flower were blooming.  They represent the country of Laos.  The flowers shot by PANASONIC GH5.

No comments:

Post a Comment