Sponsored Links

Friday, October 16, 2015

Col. Bill Lair lub cev tso rau National Arlington Cemetery nyob nroog tuam ceeb Washington DC 10/15/2015

Coj Col Bill Lair lub cev coj mus cia nyob rau ntawm National Arlington National Cemetery rau lub 10 hli hnub tim 15 xyoo 2015 nyob rau nroog tuam ceeb Washington DC.

Final rest the body of Col. Bill Lair at National Arlington Cemetery in Washington DC on October 15, 2015.

Col. Bill Lair final rest at National Arlington Cemetary in Washington D.C. on October 15, 2015.

 Col. Bill Lair final rest at National Arlington Cemetary in Washington D.C. on October 15, 2015.

 Richard Wanglue Vang at the Washington Monument at Washington DC on October 15, 2015.


Richard Wanglue Vang at the Washington Monument at Washington DC on October 15, 2015.

 Col. Bill Lair final rest at National Arlington Cemetary in Washington D.C. on October 15, 2015.

 Col. Bill Lair final rest at National Arlington Cemetary in Washington D.C. on October 15, 2015.

 Col. Bill Lair final rest at National Arlington Cemetary in Washington D.C. on October 15, 2015.

 Col. Bill Lair final rest at National Arlington Cemetary in Washington D.C. on October 15, 2015.

 Col. Bill Lair final rest at National Arlington Cemetary in Washington D.C. on October 15, 2015.

 Col. Bill Lair final rest at National Arlington Cemetary in Washington D.C. on October 15, 2015.

 Col. Bill Lair final rest at National Arlington Cemetary in Washington D.C. on October 15, 2015.

 Col. Bill Lair final rest at National Arlington Cemetary in Washington D.C. on October 15, 2015.

 Col. Bill Lair final rest at National Arlington Cemetary in Washington D.C. on October 15, 2015.


Hmoob cov qub tub nrog tau mus koom lub koob tsheej muab Col. Bill Lair lub cev coj mus cia rau ntawm National Arlington Cemetery nob rau nroog tuam ceeb Washington DC rau lub 10/15/2015.

Ua tsaug ntau ntau rau Buag Hwm Vaj, tus thawj coj SGU, thiab tag hro Hmoob cov qub tub rog uas tau muaj kev txhawb txog kev muab xov xwm nyob rau zaum no.
1 comment:

  1. I do apologise, but I don't know your language. Bill was a cousin of mine. My grandfather was his uncle, though they were more like brothers. My grandparents both got to see this event, and for that I am thankful. The photo that is fifth from the bottom shows an older woman on the far right. That is my gramma. She was Bill's aunt.

    ReplyDelete