Sponsored Links

Sunday, May 24, 2015

Duab yees los ntawm HNUB IB ntawm lub koob tsheej 2015 Asian Memorial Festival nyob rau xeev Wisconsin

Cov duab hauv qab no yog yees nyob rau ntawm HNUB IB (05/23/2015) ntawm Hmoob lub koob tsheej muaj lub npe hu tias ASIAN MEMORIAL FESTIVAL nyob rau ntawm BROWN COUNTY FAIRGROUND hauv xeev WISCONSIN.  Cov duab no rub los ntawm cov duab mus kev (Video) xwb pom tsis tshua zoo los lam saib nawj.
 Sab laug: RICHARD VAMLEM VAJ thiab sab xis: VICTOR VAJ tab tom sib tham txog cov txheej txhees nyob rau hnub ib ntawm lub koob tsheej.
 Sab laug: RICHARD VAMLEM VAJ thiab sab xis: VICTOR VAJ tab tom sib tham txog cov txheej txhees nyob rau hnub ib ntawm lub koob tsheej.
 Hmoob tuaj koom lub koob tsheej.
 Sab laug: RICHARD VAMLEM VAJ thiab sab xis: VICTOR VAJ tab tom sib tham txog cov txheej txhees nyob rau hnub ib ntawm lub koob tsheej.
 Hmoob tuaj koom lub koob tsheej.
 Hmoob tuaj koom lub koob tsheej.
 Hmoob cov qub tub nrog thiab Hmoob cov ntxhais nkauj ntsuab.
  Hmoob cov qub tub nrog thiab Hmoob cov ntxhais nkauj ntsuab.
 Sab laug: RICHARD VAMLEM VAJ thiab sab xis: VICTOR VAJ tab tom sib tham txog cov txheej txhees nyob rau hnub ib ntawm lub koob tsheej.
 Hmoob cov qub tub nrog.
 Nom Tshuaj Xyooj, tus thawj coj ntawm Hmoob cov qub tub nrog nyob xeev Wisconsin.
 Cov sawv cev ntawm Hmoob thiab meskas tab tom kag los rau ntawm lub sham thiaj.
 Sab laug: RICHARD VAMLEM VAJ thiab sab xis: VICTOR VAJ tab tom sib tham txog cov txheej txhees nyob rau hnub ib ntawm lub koob tsheej.
 Hmoob cov ntxhais nkauj ntsuab thiab tub nraug nab.
 Kev lom zem.
 Kev lom zem.
 Kev lom zem.
 Sib tw ncaws pob.
 Sib tw txeeb pob.
 Chaws noj chaws haus.
 Ntxhais seev cev.
 Ntxhais seev cev.
Kev lom zem.

Yog nej leej twg muaj lus dab tsis, sau ntawv rau tus email no info@shrdo.com.


No comments:

Post a Comment