Sponsored Links

Friday, May 6, 2016

Paj tawg lub 05 hli tim 06 xyoo 2016 nyob teb chaws meskas rau ntawm lub zos Hales Corner xeev Wisconsin

Hnub no yog lub 05/06/2016 yog thawj thawj hnub sov nyob hauv nroog Milwaukee xeev Wisconsin uas yog sov txog 82 degree.  Kuv tau mus ncig yees duab paj.  Pom tau tias lub caij no paj tseem tsis tau tawg ntau.  Cov hauv qab no yog cov paj tawg zoo nkauj nyob rau lub caij 05/06/2016 no.Tos kom txog li lub 6 hli nrab mus rau lub 7 hli nrab mam li thaij dua ib cov kom zoo nkauj tshaj cov no rau sawv daws tau saib.


No comments:

Post a Comment