Sponsored Links

Wednesday, July 15, 2015

Tig rov mus saib HMOOB JULY 4TH rau xyoo 2005

Yav tas los yeej muaj pov thawj tias Hmoob yeej sib koom thiab sib hlub tshaj hnub no.  Hnub no mus rau yav tom ntej, Hmoob lo lus tias "Sib Hlub" ces tshe yog lam hais kom zoo mloog lawm xwb.  Muab tig saib Hmoob txoj kev sib koom, sib hlub, thiab sib txhawb yav tas dhau los yog ib qhov tsis muaj ib yam dab tsis yuav los hloov tau.  Cov duab hauv qab no yog kuv yees nyob rau xyoo 2005 ntawm Hmoob July 4th nyob rau McMurray Field hauv nroog St. Paul xeev Minnesota.

Yog muaj lus dab tsis sau ntawv tau rau tus email no info@shrdo.com.

No comments:

Post a Comment